تماس با ما

 

مروجان سام صنعت : 

آدرس: شهرصنعتی البرز، خیابان زکریای رازی، قطعه 12

شماره های تماس

فروشگاه: 02832238196 (خانم پورفرجاد)

واحد اداری: 02832238188 (خانم ارضی)

واحد سنجش عوامل زیان آور: 09371551544 (خانم علی اکبری)

شماره فکس: 02189787988

صفحه اینستاگرام: HSE_MSS

تلگرام و واتساپ: 09371551544- moravejansam@

کانال تلگرام: t.me/moravejansamsanat

ورود اعضاء