سال 90

v      شیشه بسته بندی تاکستان- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و پایش زیست محیطی

v      شرکت سرامیک برلیان شهرک صنعتی برلیان - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

v      شرکت صنعتی استیل شهرک صنعتی کاسپین - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

v      شرکت گلوکزان شهر صنعتی البرز پایش زیست محیطی و کنترل فاضلاب خروجی

v      شرکت نیرو گستر تابان آذرباییجان غربی - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

v      شرکت راستی کار البرز شهر صنعتی البرز اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار 

v      شرکت بسپار پلاستیک - شهرستان تاکستان اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

v      شرکت البرز قطعه شهرک صنعتی کاسپین اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

v      شرکت مهرام شهر صنعتی البرز پایش زیست محیطی و کنترل فاضلاب خروجی

v      شرکت های کاشی و سرامیک الوند 1 ، 2، 3 - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

v      شرکت باندهای پزشکی ایران تاکستان - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار  

v      شیشه دارویی رازی شهرستان تاکستان اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

v    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شرکت نفیس نخ شهرک صنعتی لیا - پایش زیست محیطی

 

v      شرکت کنار چوب بویین زهرا - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      شرکت البرز نجات شهر صنعتی البرز- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      شرکت شتاب شیمی شهرستان آبیک -  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      شرکت کاشی پارس شهر صنعتی البرز - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      شرکت دانژه آریا شهرک صنعتی آراسنج - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      شرکت دنون سحر شهرستان البرز - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      شرکت آپادانا سرام بویین زهرا - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      شرکت یاس نخ - شهرستان البرز - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      شرکت دیبا - شهرستان البرز پایش زیست محیطی

 

v      شرکت تهویه شهر صنعتی البرز اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

سال 91

 

v      شرکت سرام آرا- شهر صنعتی البرز-  پایش زیست محیطی

 

v      شرکت بهروفران شهرک صنعتی کاسپین -   اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      البرز دارو - شهر صنعتی البرز-  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      نشاسته البرز- شهر صنعتی البرز-  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      آرد ماشین - شهر صنعتی البرز-  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      ریخته گری رضایی - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      کوره آجر پزی اینانلو - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      سپهر الکتریک - شهر صنعتی البرز-   اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      کفش نگهبان - شهر صنعتی البرز-   اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      دسترنج رضا بافت- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      کاووش - شهر صنعتی البرز-   اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      کاشی پارس- شهر صنعتی البرز-   اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      صنایع شیشه آراسنج- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      کارتک سیستم - شهرک صنعتی کاسپین -  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      پلی اوره اتان - شهر صنعتی البرز- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار (سختی کار)

 

v      انبار نفت قزوین - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      بالران پولوش - شهر صنعتی البرز-   اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      آذین چاپ شهرک صنعتی کاسپین -  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      هادی برق- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

v      پارسا کریستال- شهر صنعتی البرز-  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال 92

 

 

 

 

 

 

 

 • شرکت گلوکوزان - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت کاشی و سرامیک الوند 1و2و3 -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت بنیان کالا شیمی -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت ایران رکورد -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت ایران دوچرخ -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت بهمن دیزل-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت هادی برق   اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار- ارزیابی ارگونومیک

 • شرکت بسته بندی البرز-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت البرز دارو ارزیابی ریسک

 • شرکت مگ الکتریک -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • مجتمع تولیدی شیمیایی پاکشو-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • مجتمع تولیدی شیمیایی پاکشو-ارزیابی ارگونومیک محیط کار

 • شرکت پاکان پلاست کار- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت سهند فوم   اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت کاشی پارس ساخت کابین آکوستیک

 • شرکت سپهر الکتریک -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت نشاسته البرز -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت یاس نخ البرز ارزیابی ارگونومیک محیط کار

 • شرکت دنون سحر -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت پاکنام -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار- سختی کار

 • بیمارستان مسیح دانشوری تهران -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت کابل کنترل - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت پارس سیلیکات ایرانیان سنجش سیلیس

 • شرکت تهران بسپار -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • مرغداری خروسک-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت البرز قطعه-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت گرانیت لیا-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت کاویان سازه البرز -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

 

 

 

 

 

 

 • سال 93

 • شرکت پل فیلم - اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت پلات -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت هفت الماس-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت فولاد ساب-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت صنایع گاز ایران-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت صنایع باورس فولاد-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت ژلاتین حلال -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت بنیان پوشش کاسپین-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت شیشه فلوت فارسجین -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت کارخانجات قند قزوین -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار- سختی کار

 • شرکت بهروفران -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت ایرانیان خوشنام -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت کارخانجات قند قزوین -اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت سینا شیشه سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • شرکت دارو شیشه- کنترل عوامل زیان آور محیط کار

 • نیروگاه شهید رجایی- کنترل عوامل زیان آور محیط کار

 • نیروگاه شهید رجایی اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • دسترنج رضا بافت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • کاشی و سرامیک الوند 1.2.2 سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • سرامیک البرز - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • نستله ایران - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • دنون سحر - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • رنگین زره- سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • مرغ و جوجه البرز - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • ایران کیتون- سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • پاکشو 3- سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • پاکشو 4- سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • کارتال البرز - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 •  لیا نخ - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • دستکش ستوده - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • بهمن دیزل - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • بنیان پوشش کاسپین- سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • آذین چاپ - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • کوهستان الموت - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • صنایع مفتولی زنجان - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • رامونا فر - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • زرین رشد دانه - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • آرد فرد تاکستان - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • انبار نفت - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • البرز دارو - سنجش عوامل زیان آور محیط کار سختی کار

 • ریخته گری یونسی- سنجش عوامل زیان آور محیط کار- سختی کار

 • آستو - سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • قطعات صنعتی پارس- سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • نشاسته البرز- سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 • و ... .