گروه تخصصی مروجان سام صنعت، با بهره گیری از نوین ترین دانش و خدمات در حیطه حفاظت در برابر حریق اعم از مشاوره، طراحی و نصب و تست سیستم های اعلان و اطفاء حریق، شارژ و تست کپسول های اطفاء حریق با بهره گیری از کادری مجرب امیدوار است بتواند گامی ژرف در این عرصه بردارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.