بهداشت و سلامت در محیط کار حق اساسی هر انسان

گروه تخصصی HSE البرز  با هدف کمک به ارتقای سطح سلامت کارگران و افزایش بهره وری در صنایع با رویکرد تخصص گرایی تاسیس گردید. این گروه پس از اخد مجوزهای لازم از قبیل  خدمات بهداشت حرفه ای و محیط ، طب کار، سم پاشی ، تست هیدرو استاتیک مخازن تحت فشار، تست ارت ، شارژ کپسولهای اطفا حریق و فروش تکنولوژی های روز در زمینه HSE با کادری متخصص و با بهره گیری از اساتید برتر فعالیت های خود را در زمینه های بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) شروع نمود.
ما کیفیت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده ایم و با صدای بلند بیان می داریم که ما هرچه در توان داریم انجام می دهیم تا این موضوع را به اثبات برسانیم. برای بهبود کیفیت، واحد های تخصصی را ترتیب داده ایم .این واحد ها از قبیل واحد بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط، ایمنی، آموزش، فروش و مشاوره می باشد.