مروجان سام صنعت برگزار می کند:

دوره آموزشی یک روزه 

تجهیزات حفاظت فردی پیشرفته

مدرس: مهندس رحمان صفری

زمان: فروردین 98

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو دوره با شرکت تماس بگیرید.